Drukarstvo Molode

Політика конференції

Політика доступу до архівів

У інтересах авторів та читачів презентації доповідей конференцій, розміщених на цьому сайті публікуються у режимі відкритого доступу.

 

Вимоги щодо участі

Для участі у конференції потрібно:

— зареєструватися на сайті конференції (якщо автор зареєстрований - увійти у свій обліковий запис/кабінет на сайті) й здійснити подання тез доповіді обсягом 1 сторінка формату А4, (включаючи рисунки), підготовлені однією з робочих мов конференції;

— у поданні тез прикріпити файл з тезами, заяву на участь, витяг з протоколу кафедри про рекомендацію тез до участі у конференції.

Мови конференції: українська, англійська, польська.

У заяві на участь у конференції необхідно вказати: повне ім’я та прізвище студента, курс, групу, спеціальність, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання, з якою доповіддю виступить студент (аспірант); домашню адресу, телефон.

Подання матеріалів доповіді та обов’язково списку делегатів конференції від ЗВО до 31 березня 2024 року.

 

Вимоги до оформлення тез доповідей

Обсяг тексту тез доповіді — 1 сторінка формату А4 (включаючи рисунки), кеглем 14, міжрядковий проміжок — півтора.

Текст доповіді необхідно готувати за допомогою Microsoft Word, формули — MathType. Шрифт статті Time New Roman (Cyr).

Порядок розміщення матеріалу:

— УДК;

— знак авторського права, ім’я (повністю) та прізвища авторів, рік;

— ініціали та прізвище наукового керівника, вчене звання, ступінь, посада;

— назва доповіді;

— анотації українською та англійською мовами;

— ключові слова українською та англійською мовами (не менше 5‒7 слів);

— текст доповіді;

— література — посилання на науково-технічні джерела інформації ((оформлення відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», http://vak.in.ua/ та стилем APA (American Psychological Association, http://www.apastyle.org))

Перед кожною вказаною вище частиною робиться відступ в один рядок.

Рисунки, таблиці та формули наводяться, якщо є потреба довести оригінальність проведених досліджень. Рисунки в текст не вставляються, а додаються в окремому файлі у форматах EPS, CDR, TIFF.

 

Оплата за участь у конференції

Публікація тез доповідей безкоштовна. Учасники сплачують по приїзді на конференцію за проживання у гуртожитку КПІ ім. Ігоря Сікорського та харчування. Величина оплати уточнюється у ході підготовки й переписки за темою конференції.Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.