Drukarstvo Molode

Політика конференції

Політика доступу до архівів

У інтересах авторів та читачів презентації доповідей конференцій, розміщених на цьому сайті публікуються у режимі відкритого доступу.

 

Вимоги щодо участі

Для участі у конференції потрібно надіслати (поштою або e-mail) на адресу оргкомітету:

— заяву на участь;

— тези доповіді обсягом: 1 сторінка формату А4, (включаючи рисунки), підготовлені однією з робочих мов конференції;

— файл з тезами.

Мови конференції: українська, англійська, польська, російська.

У заяві на участь у конференції необхідно вказати: повне ім’я та прізвище студента, курс, групу, спеціальність, прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання, з якою доповіддю виступить студент (аспірант) — на пленарному засіданні, або на засіданні секції, або зі стендовою; домашню адресу, телефон.

Подання матеріалів доповіді та обов’язково списку делегатів конференції від вуза до 07 березня 2020 року.

Право визначення виступів пленарного і секційних засідань залишається за оргкомітетом. Кафедри ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського можуть надати оргкомітету рекомендації щодо виступів на засіданнях.

 

Вимоги до оформлення тез доповідей

Обсяг тексту тез доповіді — 1 сторінка формату А4 (включаючи рисунки), кеглем 14, міжрядковий проміжок — півтора.

Текст доповіді необхідно готувати за допомогою Microsoft Word, формули — MathType. Шрифт статті Time New Roman (Cyr).

Порядок розміщення матеріалу:

— УДК;

— знак авторського права, ім’я (повністю) та прізвища авторів, рік;

— ініціали та прізвище наукового керівника, вчене звання, ступінь, посада;

— назва доповіді;

— анотація англійською мовою;

— текст тези доповіді.

Перед кожною вказаною вище частиною робиться відступ в один рядок.

Рисунки, таблиці та формули наводяться, якщо є потреба довести оригінальність проведених досліджень. Рисунки в текст не вставляються, а додаються в окремому файлі у форматах EPS, CDR, TIFF.

Стендові доповіді готуються на аркуші паперу А3, або А2, або А1 для повного ознайомлення з результатами проведеної роботи в робочому порядку на стендах в аудиторіях відповідних секцій і приносяться доповідачами безпосередньо у день засідання секції.

 

Оплата за участь у конференції

Публікація тез доповідей безкоштовна. Учасники сплачують по приїзді на конференцію за проживання у гуртожитку КПІ ім. Ігоря Сікорського та харчування. Величина оплати уточнюється у ході підготовки й переписки за темою конференції.Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.