Наукові конференції України, Друкарство молоде-2020

Розмір шрифту: 
Вплив конвергенції на галузеві періодичні видання
Валентина Миколаївна Вареник

Остання редакція: 2020-04-21

Тези доповіді


Конвергенція медіа — результат взаємопроникнення (інтеграції) різних процесів у періодичних виданнях, відповідно до якого працівники редакції медіа одночасно працюють у аналоговому (телебачення, радіо, преса) та цифровому (сайти, соціальні мережі, відеоплатформи) форматах. Передумови для розвитку конвергенції — технологічний і економічний розвиток суспільства, завдяки якому інструменти та канали для поширення інформації в цифровому середовищі стали доступними для більшості категорій населення. Галузевим виданням нині притаманна модель гібридного покриття, що зумовлює розвиток сайтів, спільнот у соціальних мережах, освоєння нових способів комунікації (розсилки, месенджери). Тобто редакція не лише випускає друковану версію (журнал чи газету), а й розміщує статті на сайтах і в соціальних мережах, створює фото-, аудіо- та відеоконтент, працює з аудиторією, адмініструючи спільноти в соціальних мережах, і всі ці майданчики є компонентами комунікаційної стратегії галузевого періодичного видання. Активний розвиток взаємодії медіа з її аудиторією спричинив поступове стирання межі між ними. Для галузевих конвергентних редакцій ця тенденція особливо відчутна, тому що в умовах постійного обміну інформацією внесок кожного читача галузевого видання більш відчутний і цінний, ніж читача суспільно-політичного часопису. Оптимальна форма взаємодії конвергентного медіа та споживачів полягає в тому, що аудиторія зможе задовольняти власні інформаційні та комунікаційні потреби, мати змогу виступати не лише як споживач, а і як автор медіа-контенту, отримувати повну інформацію з компетентних джерел, у процесі створення медіа повідомлень використовувати все різноманіття форм і методів творчої діяльності, обмінюватися досвідом.


Ключові слова


конвергенція медіа; галузева преса

Full Text: PDF