Drukarstvo Molode

Секції конференції

Technology of Printed Editions and Packages / Технологія друкованих видань та паковань

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Computerized Technologies and Systems of Printing and Publishing Production / Комп’ютеризовані технології і си

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Equipment / Устаткування

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Materials of Printing Production / Матеріали поліграфічного виробництва

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Economics and Organization of Printing and Publishing Business / Економіка та організація видавничо-поліграфічної справи

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Bibliology / Книгознавство

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Publishing and Editing / Видавнича справа та редагування

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

History of printing / Історія друкарства

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Design, Modeling of Editions and Packages / Дизайн, моделювання, оформлення видань і паковань

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.