Наукові конференції України, Друкарство молоде-2022

Розмір шрифту: 
Porównanie metod czyszczenia wałków rastrowych
Adrian Janicki

Остання редакція: 2022-08-28

Тези доповіді


Dokonano porównania metod czyszczenia wałków rastrowych. Określono wpływ struktury powierzchni wałka oraz zastosowanej farby na jakość procesu czyszczenia.


Ключові слова


procesu czyszczenia; wałków rastrowych; farbą wodną; farbą rozpuszczalnikową

Full Text: PDF (English)