Наукові конференції України, Друкарство молоде-2020

Розмір шрифту: 
Моделювання оптичної густини тонопередачі для короткої друкарської системи
Роман Дмитрович Карпин

Остання редакція: 2020-04-17

Тези доповіді


Вдосконалений процес, який опрацьовує структурну схему симулятора для розрахунку товщини фарби й оптичної густини короткої друкарської системи, необхідний для встановлення оптичної густини короткої друкарської системи.Побудована математична модель короткої друкарської системи паралельної структури шостої розмірності для двопараметричного опису тоновідтворення, яка враховує відносну зміну кількості фарби на поверхні лінійної растрової шкали, що розширяє її можливості. Модифіковано формулу демодуляції (дерастрування) Юла-Нікольса, яка враховує відносну зміну кількості фарби, що підвищує точність визначення візуальної оптичної густини зображення короткої друкарської системи.Для прикладу розв’язання поставленої задачі розглянемо коротку друкарську систему паралельної структури шостої розмірності, схему якої наведено на рис., де зображено анілоксовий валик А, вставлений у замкнутій камері К, фарба під тиском заповнює дрібні комірки анілоксу (растрового циліндра), ракель згортає надлишок фарби, на шостий валик подається дозована кількість фарби, яка послідовно розкочується та третім і четвертим валиками накочується на друкарську форму. Промодульований растровою друкарською формою Ф потік фарби передається на офсетний циліндр О, а з нього на задрукований матеріал.
Схема друкарської системи паралельної структури шостої розмірності: А — анілоксовий валик; Ф(2) — формний циліндр; О(1) — офсетний циліндр; К — замкнута камера; 3, 4 — накочувальні валики; 5, 6 — передавальні циліндри.
Розв’язання задачі якісного синтезу та коригування плану передачі вимагає вимірювання товщини фарби на поверхні відбитка, яке є неточним і складним. Тому задача визначення оптичної густини відбитка залежить від товщини фарби на інтервалі тонопередачі та є актуальною для коротких друкарських системи.Встановлено, що характеристика оптичної густини короткої друкарської системи є нелінійною вигнутою кривою, максимальне відхилення від лінійної становить — 0,40, внаслідок чого зображення значно розсвітлюється, тому необхідно коригувати тонопередачу.


Ключові слова


схема; оптична густина; тонопередача; товщини фарби; відбиток

Full Text: PDF