Наукові конференції України, Друкарство молоде-2020

Розмір шрифту: 
Технологічний процес різання стосів паперу шабельним рухом і вібрацією ножа
Олег Науменко

Остання редакція: 2020-04-17

Тези доповіді


Технологічні процеси різання паперу, його підрізання є одними з найважливіших у післядрукарських операціях. У сучасних машинах для різання паперу найбільш доцільним вважається шабельний рух ножа. Внаслідок значних сил різаних і залежних від них сил притискання паперорізальні машини з табельним рухом ножа мають значну енергоємність. Інтенсивний знос ріжучого ножа потребує великих витрат на дорогі й дефіцитні марки сталі для виготовлення інструменту. Проведені дослідження показали, що можливості зменшення вказаних недоліків існуючими методами різання практично вичерпні.Для покращення показників якості різання паперу розроблено новий технологічний процес його різання, за якого ніж виконує вібраційний рух вздовж ліній руху.Автором запропоновано нову конструкцію машини для різання паперу, яка дозволяє покращити не тільки якість різання продукції, а й зменшує енергозатрати, збільшує продуктивність і зносостійкість ріжучого інструменту на операції різання стосу паперу. Експерименти дослідження проводились для найбільш поширених видів паперу — крейдованих, некрейдованих, глянцевих і матових. Вихідним параметром технологічного процесу є товщина стосу паперу та вона коливалась — 20…400. Кут загострення ножа — 23о; амплітуда коливань ножа е = 0,5…3,0 мм, частота коливань ножа n = 40…60 Гц; швидкість руху ножа V = 1,5 р/хв; сила різання Р = 100…350 Н/см2.Характеристиками якості аркушів паперу, які контролювали при обрізанні його були: точність розмірів і відсутність перекошування по довжині і ширині; рівність зрізу (відсутність зліплювання країв аркушів у зоні зрізу на 50 % менше); відсутність слідів від затискних пристроїв транспортерів; повнота зрізування.Рівність країв аркушів підошви блока (тобто, якісне дозування останніх від ножів аркушів блока). Проведені дослідження показали покращення, таких техніко-економічних показників: енергоємність роботи вібрації ножа; металоємність металорізальної машини; час до перезаточування ножа з вібрацією.

 


Ключові слова


різання; стос паперу; шабельний рух; вібрація ножа

Full Text: PDF