Наукові конференції України, Друкарство молоде-2020

Розмір шрифту: 
Досягнення стратегічних цілей поліграфічного підприємства через виставкову діяльність
Yevhen Butenko

Остання редакція: 2020-04-21

Тези доповіді


Ефективність функціонування поліграфічного підприємства залежить від усвідомлення місії та стратегічних цілей його діяльності. Місія може відображати основну мету діяльності підприємства, засновану на принципах його роботи. Розглянемо взаємозв’язок місії та стратегічних цілей поліграфічного підприємства й шляхи їх досягнення (рис. 1). Місія: створити продукцію, яка стане конкурентною перевагою для клієнтів. Цій місії відповідають наступні стратегічні цілі: 1) забезпечити високий і стабільний рівень прибутковості продукції; 2) дотримуватися високих стандартів якості та екологічності виробництва; 3) залучити партнерів до ділової співпраці. Одним із дієвих способів досягнення цих стратегічних цілей може стати виставкова діяльність. Спроектуємо загальні цілі поліграфічного підприємства на виставкову діяльність: 1) забезпечити стійкий попит на продукцію та технології підприємства; 2) довести переваги якості продукції підприємства; 3) розширити ділові зв’язки задля пришвидшення інноваційного розвитку підприємства. Сформулюємо завдання виставкової діяльності, які забезпечать досягнення цих цілей: 1) презентувати персоналізовані умови співпраці з клієнтами; 2) з’ясувати очікування клієнтів, використовуючи методики бесіди, інтерв’ю, опитування тощо; 3) рекламувати відповідність продукції підприємства міжнародним стандартам якості; 4) розширити ділові зв’язки на національному рівні через участь у виставці «Пак Експо 2020». Також перспективними для ділової співпраці є міжнародні виставки «Interpack 2020», «К-2022» тощо. Як зазначалося вище, досягнення стратегічних цілей поліграфічного підприємства пов’язане з принципами його діяльності (рис. 2). Ми впевнені, що орієнтація на ці принципи підвищує конкурентоспроможність, мотивацію працівників і престиж підприємства.


Ключові слова


місія; цілі; стратегія; виставкова діяльність

Full Text: PDF