Наукові конференції України, Друкарство молоде-2020

Розмір шрифту: 
Технології створення елементів доповненої реальності
Олександра Павлівна Сфікова

Остання редакція: 2020-04-17

Тези доповіді


Зі швидким розвитком сучасних цифрових технологій, дедалі більше уваги привертає поняття доповненої реальності, що на сьогодні використовується у багатьох сферах, зокрема при виготовленні книжкових видань.Для створення доповненої реальності, насамперед, треба розглядати кінцеве її використання (книги, ігри тощо) та чим вона буде реалізовуватися (мобільні телефони, планшети, VR-окуляри та інше), оскільки в подальшому від цього залежатиме вибір технології.Для роботи з доповненою реальністю використовують чотири різні технології:1. Проекційна доповнена реальність — технологія, що працює шляхом проектування світлових проекцій (променів світла) на певні фізичні поверхні, створюючи зображення у реальному часі. Інша назва отриманого зображення — голограма, що може створюватися як у двовимірній, так і у тривимірній проекції. Найчастіше таку технологію використовують на концертах та інтерактивних виставках.2. Візуальна інерціальна однометрія або суперпозиція — технологія, що відслідковує позицію та допомагає орієнтуватися у просторі використовуючи сенсори та камери. Іншими словами, суть цієї технології полягає у скануванні двовимірного зображення певного місця чи предмету та подальшу їх заміну на тривимірну проекцію. Головною особливістю такої технології є можливість розпізнавання об’єктів. Використовується переважно у комерційних додатках (магазини взуття, меблів).3. Безмаркерна або координатно-орієнтована — це технологія, що працює у взаємозв’язку з GPS-системами у реальному часі, а також розпізнає речі, котрі раніше не були заздалегідь створені та запрограмовані у додатку. Таку технологію набагато складніше створити, оскільки алгоритм повинен містити ідентифікацію шаблонів, кольорів і деяких інших функцій, котрі можуть з’являтися у полі зору камери. Для роботи цієї технології потрібні додаткові елементи: компас, GPS, датчик швидкості тощо, з яких вона буде брати дані. Відмінність цієї технології у тому, що немає заздалегідь створеного сценарію дії, людина сама створює його, обираючи місце свого розташування. Переважно використовують у картах і навігаційних додатках.4. Маркерна технологія — використовує камеру та спеціальний пасивний візуальний маркер, при зчитуванні якого з’являється заздалегідь запрограмований результат. При взаємодії маркера та зчитувального пристрою доповнена реальність активізується та починає трансляцію контенту. Ця взаємодія дає змогу доповненій реальності чітко розуміти коли та куди почати викладення змісту. Саме така технологія використовується у сучасних книжкових виданнях, де маркером є абстрактне монохромне зображення. Як маркер може виступати QR-код або певний елемент ілюстративного матеріалу книги, при скануванні якого відбуватиметься активізація.У результаті проведеного аналізу було виокремлено технології доповненої реальності, що придатні для використання у книжкових виданнях. Таких технологій дві — маркерна та суперпозиція. Маркерна вже широко використовується у книжковій справі, а видань із використанням суперпозиції поки немає на ринку. Проте суперпозиція має великий потенціал використання у майбутньому, оскільки це більш складна система з вищою якістю та точністю відтворення контенту, безперечною перевагою якої є можливість заміни сучасних монохромних маркерів на реалістичні повноколірні зображення.

Ключові слова


доповнена реальність

Full Text: PDF