Наукові конференції України, Друкарство молоде-2020

Розмір шрифту: 
Проектування архітектури інтелектуальної системи управління поліграфічним підприємством з нейромережевим аналітичним апаратом
Петро Ігорович Шепіта

Остання редакція: 2020-04-17

Тези доповіді


Більшість підприємств, що виготовляють друковану продукцію мають нецентралізовані застарілі системи управління виробництвом, що є перешкодою при інтеграції більш сучасних і технологічних пристроїв з високорівневими системами управління. Через наявність у виробництві різних технологічних процесів, які взаємопов’язані між собою, але відрізняються за своєю сутністю, типові алгоритми для управління такими об’єктами будуть складними та не зможуть забезпечувати послідовність дій у нештатних ситуаціях, що виникають не часто або вперше.На рисунку наведено проектовану архітектуру інтелектуальної системи управління (ІСУ). Виконавча система даної ІСУ реалізовується на програмованих логічних контролерах (ПЛК) і є програмно-обчислювальною структурою, де відбувається алгоритмічне управління, закладене в ПЛК. База знань цієї системи складається з бази даних (БД), аналітичного апарату (штучної нейронної мережі (ШНМ) на інформаційному рівні) та засобів оптимізації інформації в системі (нормалізація, масштабування, оцифрування та перетворення даних). Для взаємодії з оператором ІСУ включає зовнішній інтерфейс з програмними та технічними засобами взаємодії.
Подальші дослідження та проектування полягатимуть у розширенні та структуруванні архітектури для практичної реалізації такої системи в лабораторних і виробничих умовах.

Ключові слова


інтелектуальні системи керування, штучні нейронні мережі, архітектура системи, поліграфічне підприємство

Full Text: PDF