Наукові конференції України, Друкарство молоде-2020

Розмір шрифту: 
Систематизація метрик вимірювання контенту веб-сторінок
Vitalii Oleksandrovych Vorobei

Остання редакція: 2020-04-18

Тези доповіді


Сучасні методи вимірювання рівня оптимізації (забезпечення відповідності базовим вимогам до функціонування) веб-сторінок побудовані на застосуванні спеціальних метрик, які можуть комбінуватися для визначення доцільності застосування різноманітного контенту (складових елементів) на веб-сторінках сайтів. «Контент — це король», згідно висловлювань Білла Гейтса, але без відповідної оптимізації веб-сторінок сайтів навіть найінформативніший контент може залишитися без уваги пошукових систем, що зменшить кількість відвідувачів на сайті. Тому дослідження методів оптимізації є доволі актуальним для підвищення інформативності контенту та якості функціонування веб-сторінок сайту. Кожна веб-сторінка містить у собі кілька ключових складових елементів, для яких процес оптимізації, що включає процеси коригування HTML-коду, контенту, структури сторінки, контроль зовнішніх чинників для відповідності вимогам алгоритму пошукових систем з метою підняття позиції сайту в результатах пошуку в цих системах за певними запитами користувачів, має суттєве значення. Усі ключові елементи веб-сторінки повинні бути зрозумілими користувачам і пошуковим системам щодо змісту та наповнення. Контент — це інформація чи досвід, який направлений на кінцевих користувачів або цільову аудиторію. Для визначення існуючих метрик, що призначені для вимірювання рівня оптимізації та ефективності контенту веб-сторінок, а також для систематизації сучасних методів оптимізації веб-сторінок, було проведено аналітичне дослідження фахових джерел на основі аналізу 20 тематичних сайтів (зокрема статті з веб-ресурсів: support.google.com, help.yahoo.com, habr.com, hostiq.ua, cy-pr.com та ін.), а також 30 наукових статей у період з 2015 року (проаналізованих за допомогою пошукових сервісів: scholar.google.com, ouci.dntb.gov.ua та ін.). Тож на підставі проаналізованої інформації було увиразнено методи вимірювання за чотирма ознаками (рис.): базові метрики, метрики залучення, SEO-метрики, бізнес-метрики. Показники базових метрик можна відстежувати, наприклад, у Google Analytics, Webometrics, Clicky.com, Piwik.com, Openwebanalytics.com тощо. Метрики залучення демонструють, наскільки користувачі зацікавлені матеріалами. Їх можна використовувати для всього об’єму контенту і для окремих матеріалів. SEO-метрики є частиною метрик вимірювання оптимізації контенту для пошукових систем і збільшення його рівня відстеження за ключовими словами, найвідоміші з них — це Google PageRank, Alexa Traffic Rank, Moz Domain Authority, Moz Page Authority. Бізнес-метрики важко виміряти, але вони дають чітко зрозуміти наскільки велику роль відіграє контент для збільшення взаємодії користувача із сайтом.  Слід відзначити, що для різних видів контенту (текстовий, графічний, відео, аудіо та ін.) та для різних каналів його розповсюдження (публікації на сайті, розсилки, соцмережі, публікації на сторонніх майданчиках тощо), і показники, і методи оцінки, і способи збору інформації будуть дещо відрізнятися. Важливо стежити за пошуковими тенденціями й дотримуватися нових вимог алгоритмів. Метод оптимізації може працювати відразу в двох напрямах: з одного боку враховуючи потреби користувача, з іншого — пошукові алгоритми. Ефективність роботи методів оптимізації по відношенню до збільшення інформативності та якості веб-сторінок проявляється не відразу, а дещо згодом. Тому оптимізація контенту веб-сторінок є одним з найбільш складних етапів підтримки функціонування сайту, що вимагає врахування низки вимог до контенту веб-сторінок: унікальності, грамотності, актуальності, структурованості, корисності та відповідності запитам користувача.

Ключові слова


Оптимізація, систематизація, метрика, веб-сторінка, контент, метод

Full Text: PDF