Наукові конференції України, Друкарство молоде-2020

Розмір шрифту: 
Класифікація анімаційних ефектів для відео
Богдан Миколайович Канєвський

Остання редакція: 2020-04-17

Тези доповіді


Із розвитком цифрових технологій відеоролик став доволі ефективною формою реклами продукції у соціальних мережах та відеоплатформах. Однак, при створенні рекламних відеороликів, слід враховувати складність їх виробництва, що спричинено потребою у раціональному виборі з поміж великої кількості способів анімації та анімаційних ефектів. Тому систематизація та класифікація таких ефектів для спрощення процесу виробництва відіграє важливу роль на сьогодні.У результаті проведення аналітичного дослідження, аналізу програмних засобів та анімаційних ефектів у рекламних відеороликах, було здійснено класифікацію за кількома ознаками: за програмним засобом, за об’єктом анімації, за складністю ефекту, за способом взаємодії, за характером використання (рис.).
Важливою кваліфікаційною ознакою є програмний засіб та сам об’єкт анімації, оскільки саме вони визначають спосіб та ефекти анімації. Наприклад, програми покадрової (ручної) анімації мають повний функціонал для створення анімаційного ефекту складної покадрової анімації, а програми покадрової та автоматичної анімації дозволяють не лише створювати анімаційні ефекти, а й ефекти за шаблонами. Анімаційні ефекти, створені вручну, є найпоширенішими й утворюються шляхом зміни параметрів чи властивостей об’єкта на проміжних кадрах. Вони представлені у вигляді ефекту руху камери (Zoomефект), трансформації об’єкту, зміни його розміру, руху, обертанні або анімації частин, що реалізується шляхом зміни параметрів окремих попередньо розбитих частин об’єкта. Доволі поширеним є застосування готових ефектів чи пресетів, але вони не дозволяють створити складний анімаційний ефект.Анімаційні ефекти входу та виходу часто зв’язують з переходом, а прикладами ефектів дії у програмі Adobe After Effects, для так званої анімації «морфінгу», може бути ефект кольорокорекції «Change to Сolor», що змінює колір елементів чи ефект деформації «Bezier Warp» для зміни форми об’єктів за кривими Безьє. Анімаційні ефекти можна використовувати для різних цілей, наприклад, для створення презентацій, відео, звичайної GIF-анімації, гри чи 3D-об’єктів. Презентаційні ефекти є простими ефектами в офісних програмах (наприклад, Power Point, Libre Office Impress), де можна змінювати лише кілька параметрів — час, порядок появи, тривалість, направлення, звукові ефекти. Серед спеціалізованих відеоефектів можна виділити, так званий, ефект «хромакей» (у програмі Adobe Premiere Pro — це ефект «Color Key»), який використовують для заміни зеленого фону на більш сюжетний. Універсальні анімаційні ефекти присутні переважно у кожному програмному засобі для роботи з анімацією та їх можна застосувати до будь-яких об’єктів. Це можуть бути: ефекти трансформації, створені вручну; ефекти стилізації, направлені на зміну зовнішнього вигляду об’єкту (наприклад, Wave Warp, що імітує ефект хвилі); ефекти додаткової стилізації, які створюють додаткові візуальні об’єкти (наприклад, Lens Flare для створення відблисків); ефекти деформації (наприклад, той же ефект Bezier Warp); ефекти розмиття. В окрему групу слід віднести 3D-ефекти, що дозволяють створити більш реалістичну анімацію. Наприклад, інструмент Adobe After Effects CC Cylinder створює 3D-ефект шляхом деформації об’єкту за циліндром у просторі.Шляхом аналізу створеної класифікації можна зробити висновок, що найбільш використовуваними ефектами є ефекти ручної анімації та готові шаблони. Дана класифікація дозволить спростити процес виробництва відеороликів та створити систематизацію ефектів для різних програм.


Ключові слова


відео; анімаційні ефекти; класифікація; програмні засоби

Full Text: PDF