Наукові конференції України, Друкарство молоде-2019

Розмір шрифту: 
Agile-методологія в управлінні видавничими проектами
Яна Володимирівна Антюхова

Остання редакція: 2019-03-06

Тези доповіді


This article describes the flexible project management. The author conducts a comparative analysis of its principles in comparison with a traditional project management.

Нові соціальні завдання, статус і умови функціонування, сучасні пріоритети книгоіндустрії зумовлюють значні зміни у видавничій діяльності, перегляд організаційних основ і призначення книговидання. Разом із значним прискоренням темпів бізнесу і змінювався ринок інформаційних технологій. Видавничі підприємств почали частіше застосовувати гнучкі підходи до своєї діяльності. Agile-менеджмент є новим етапом, в якому не буде непрозорості процесів, неефективного управління та емоційного сплеску неякісних комунікаційних показників. В Україні є практичні наробки у галузі проектного управління з впровадженням Agile-методології, але поки що теоретичні розробки почали втілюватися не на всіх підприємствах.

Опираючись на швидкоплинність ринку, видавничі проекти повинні впроваджувати гнучкі підходи, тому для них можна рекомендувати три найбільш поширені види методологій управління проектами:

1. Agile-менеджмент – ітераційний метод планування та керування процесами і проектами. Він виділяє короткі цикли розробки продукту, надаючи додаткові оновлення залежно від зміни потреб клієнта (направлений на покращення інформаційних технологій використовуючи гнучкий розвиток для швидкого руху та інновацій в час «інформаційного буму»).

2. ІSО 21500 – керівництво з управління проектами, адаптоване до вимог міжнародної організації зі стандартизації.

3. Scrum (є підвидом Agile)  – це гнучка методологія управління проектами (зазвичай, розробки програмного забезпечення), адаптована до вимог замовника шляхом швидкого реагування самоорганізованої, багатофункціональної команди на зміни, які виникають. Проектна команда здатна розв'язати необхідні завдання з мінімальним рівнем координації, не витрачаючи час на деталізоване планування й організацію проектних робіт, а виконуючи заданий замовником обсяг робіт у межах встановлених за певним строком "спринтів".

Основною перевагою гнучкої методології є можливість визначення укрупнених характеристик майбутнього результату видавничого проекту вже на початковому етапі (на етапі концептуального проекту). Далі поступово здійснюється деталізація характеристик результату проекту за узгодженням із замовником. Роботи проекту не мають жорсткого розподілу за фазами, можуть виконуватися паралельно, або мати наскрізний характер (виконуватися у багатьох фазах проекту). Звідси можна виокремити й основний недолік гнучкої методології управління проектами – розпливчатість меж фаз і процесів, неможливість завчасного планування робіт і параметрів їх виконання. Отже, вибір конкретної методології залежить від досвіду і рівня розвитку системи менеджменту підприємства.


Ключові слова


Agile; Agile-Мanifesto; Scrum; управління; команда; проект; гнучкість

Full Text: PDF